מועצה אזורית שער הנגב

החלפת משלמים

מספר זהות שם המשפחה השם הפרטי
מען טלפון
היישוב הרחוב מספר הבית מיקוד בית עבודה
מען טלפון

צירןף מסמכים

שם הקובץ העלאת הקובץ עריכה
חוזה שכירות תקף לשנה
תעודת זהות שוכר
תעודת זהות משכיר
חתימה
אוטומס © כל הזכויות שמורות | אודות השירות | יצירת קשר | מחשבון ארנונה | תנאי שימוש